Endret: 4 mai 2017     Opprettet: 17 jul 2011

Elektrisk anlegg

Beboerne har ansvar for det elektriske anlegget i egen leilighet. For å forebygge brann er det viktig at dette er i god orden. Vedlagt ligger en sjekkliste som beboerne anbefales å gjennomføre, for å verifisere eget anlegg.

Sjekkliste eget elektronisk anlegg