Endret: 4 mai 2017     Opprettet: 8 feb 2012

STILL TIL STYREVALG!

STILL TIL STYREVALG!

- få innflytelse i driften av borettslaget

- bli styreleder, styremedlem eller varamedlem

- betalt for noen timers innsats i måneden

- frist for å melde interesse er 20. februar

Snart er det generalforsamling og det skal velges nytt styre. Et styreverv i Fagerheimen Borettslag kan være noe for deg!

Styret består av en leder og fire styremedlemmer, og har ca. 10-12 møter i året (møtene holdes på kveldstid). Siden Fagerheimen har vaktmestertjeneste, er det få praktiske oppgaver som tilfaller styrets medlemmer. De viktigste oppgavene er å ivareta borettslagets økonomi og ellers drifte i henhold til vedtekter og andre rammer.

I styret fordeles de ulike oppgavene mellom medlemmene, men lederen sitter med hovedansvaret. Antall timer man bidrar avhenger helt av hva slags saker som er på gang. Normalt vil det kun innebære møtene, pluss noen få timer ekstra per måned.

Innsatsen i styret kompenseres med en årlig sum som fastsettes av borettslagets generalforsamling. I fjor var summen kr 77.000 som ble fordelt med en prosentnøkkel mellom styrets fem medlemmer.

Som styremedlem får du muligheten til å påvirke driften av borettslaget og tilhørende budsjetteringen. OBOS Forvaltning er tilgjengelig for råd og bistand når det trengs, og er en viktig støtte for styret.

Følgende valg skal foretas på generalforsamlingen:

Leder for 1 år

2 styremedlemmer for 2 år

2 varamedlemmer for 1 år

2 medlemmer til valgkomité for 1 år

1 delegert, og 1 vara til generalforsamling i OBOS

Både nye og ”gamle” beboere er velkomne til å sitte i styret. Du behøver ikke være andelseier, for også ektefeller, samboere og leietakere kan stille til valg som styremedlem.

For spørsmål eller interesse: Ta kontakt med en av oss i valgkomiteen eller styret, innen 20. februar.

Valgkomiteen:

Geir Evensen, Fagerheimgata 2 Tonje Areng Skaara, Fagerheimgata 6

Epost: geirevensen@hotmail.com Epost: tonjeas@gmail.com

Tlf. 906 36 642 Tlf. 990 38 340

Styret: styret.fagerheimen@gmail.com