Endret: 4 mai 2017     Opprettet: 8 feb 2012

Forsikring i Fagerheimen borettslag

Borettslaget har endret forsikringsselskapet, og har inngått avtale med If Forsikring.

Henvendelser i den forbindelse skal gå gjennom Obos. Dette innebærer at beboere ved skade som dekkes av borettslagets forsikring, selv kontakter Obos forsikringsavdeling på telefon 22 86 83 98 eller e-post forsikring@obos.no