Endret: 4 mai 2017     Opprettet: 28 sep 2011

Fagernytt September 2011

Søppel

Vi må igjen minne om at søppel skal i søppelhusene. Her som andre steder i byen er det rotter som gleder seg over at det finnes søppel tilgjengelig. Det er et fåtall av oss på 2 ben som trives med søppel som ligger utenfor søppelkassene og ei heller med rotter i omgangskretsen.

Derfor: sørg for at søppel kastes i søppelkassene!

Markiser

Styret har tidligere sagt at vi vil innhente tilbud på markiser, slik at interesserte selv kan bestille og få montert markiser. Styret er nå i sluttfasen for å velge leverandør, og når dette er klart, informerer vi nærmere. Det blir ikke felles koordinering fra Styret, utover beslutning knyttet til leverandør, festeanordning og fargevalg. Det blir opp til hver og en andelseier å beslutte om man ønsker markise eller ikke, og kostnad og oppfølgning av bestilt produkt vil ligge på bestiller og ikke borettslaget.

Internettside for borettslaget

Vi har etablert en nettside, der vil vi legge ut informasjon for beboere i borettslaget. Adressen er: http://fagerheimen.herborvi.no

Vi kommer fortsatt til å henge opp oppslag i oppgangene, men ikke lenger levere ut til hver og en postkasse. Denne internettsiden vil også være et sted dere selv lettere selv kan finne informasjon om borettslaget.

Gi gjerne tilbakemelding til styret.fagerheimen@gmail.com hvis det er noe du savner av informasjon på denne hjemmesiden, eller eventuelt har andre innspill.

1 årsbefaring balkonger

Befaring og eventuell korreksjon av innmeldte saker til 1 års befaringen er fortsatt ikke helt ferdigstilt. Entreprenøren har den siste uken gjort tiltak for å utbedre at det renner vann langs veggen. Det pågår også aktiviteter for å ferdigstille saker knyttet til innvendig arbeid.

Styret 27.09.2011