Endret: 4 mai 2017     Opprettet: 24 apr 2014

Fagernytt Nr. 2 2013

Fagernytt Nr. 2 2013

Bakgårdssalg

Styret vil takke alle for flott bakgårdssalg i helgen! Vi som var med fra styret

synes dette var en god måte å bli kjent med andre i borettslaget på, og satser på

å arrangere et nytt bakgårdssalg en gang til våren.

Verksted i det gule huset

Styret har besluttet at den nordlige delen av det gule huset i bakgården skal

brukes til verksted. Styret har derfor skiftet lås på døren. Låsen åpnes med

oppgangsnøkkelen. Under dugnaden i vår viste deg seg at det var en del verktøy

inne på vaktmesterens gamle kontor i kjelleren i Fagerheimgata. Verktøyet er nå i

det gule huset, og alle som vil kan bruke det. Det står også en arbeidsbenk i

verkstedet. Verkstedet er velegnet til snekring, reparasjon av sykkel og smøring

av ski. Styret håper verkstedet blir flittig brukt.

Fellesvaskeriene

Styret har fått flere henvendelser fra beboere om at vasketidene ikke blir

respektert. Styret henstiller til alle om å respektere vasketidene.

Facebook

Borettslaget har fått en Facebook- gruppe. Formålet med gruppen er å legge til

rette for at beboere kan komme i kontakt med hverandre, og å organisere sosiale

arrangementer i borettslaget. Alle beboere er hjertelig velkomne til å bli med i

gruppa. Dere finner den ved å søke på ”Fagerheimen Borettslag” på Facebook.

For øvrig: Lurer dere på noe om borettslaget, er det bare å ta kontakt med styret,

enten på e- post styret.fagerheimen@gmail.com, eller på telefon.

Kontaktinfo styret:

Kjetil Linde Holo (styreleder) 98488072

Gina Ekholt 95970226

Håkon Sæbø 92669183

Kjartan Madsen 93041652

Åse Fylling Riiser 95886815

Mvh,

Styret