Endret: 4 mai 2017     Opprettet: 24 apr 2014

Fagernytt Nr. 1 2014.

Her er siste nytt om styret sitt arbeid.

Fjernvarme

Styret jobber med å legge om fra oljefyr til fjernvarme. Omlegging vil medføre

betydelige besparelser for borettslaget. Forslag om omlegging til fjernvarme vil

bli lagt frem på generalforsamlingen 25 mars. Mer info kommer i posten senere.

Søppel i bakgården

Ikke sett søppel i bakgården. Borettslaget har brukt om lag 6 500 kroner på

fjerning hensatt søppel det siste halvåret. Utgifter til fjerning av hensatt søppel vil

bli belastet den som setter fra seg søppelet, dersom styret finner ut hvem dette

er.

Vil du sitte i styret?

Jo flere engasjerte beboere, jo bedre. På generalforsamlingen skal vi velge nye

styremedlemmer. Dersom du kunne tenke deg å sitte i styret, eller kanskje bare

er nysgjerrig på styret sitt arbeid, ta kontakt med styreleder Kjetil på 98488072,

eller et av de øvrige styremedlemmene.

For øvrig ønsker styret alle et godt nytt år!

Hilsen styret

(Kjartan, Åse, Gina, Håkon og Kjetil)