Endret: 4 mai 2017     Opprettet: 25 mar 2012

Fagernytt mars 2012

Generalforsamling

Årets generalforsamling blir 3. mai kl 1800 på Grünerløkka skole, som tidligere. Fullstendig innkalling vil bli utsendt etter påske. Det er flere styreverv som er på valg i år. Valgkomiteen er ikke ferdig med sin innstilling, så det er fortsatt mulig å melde seg som kandidat for ulike verv. Vi håper flere melder sin interesse: det er viktig å ha et fulltallig Styre, som bidrar til fortsatt god drift av Borettslaget.

Dugnad 10. mai kl 1830

Vi har satt tidspunkt for årets dugnad: 10.mai kl 18.30. Vi har satt av dagen - så da er det bare sette av tiden i din egen kalender også!  Det er kjempehyggelig at så mange har møtt opp de siste årene, og vi håper denne trenden fortsetter. Hvilke oppgaver vi skal utføre ved årets dugnad kommer det informasjon om nærmere dugnaden.

Boligbranns sjekk av brannvernutstyr i alle leilighete r

Dere har alle hatt besøk av Boligbrann kontroll og ettersyn av brannvernutstyr i leilighetene. Borettslaget har inngått avtale om årlig kontroll med Boligbrann, og vi ønsker å minne om at brannvernutstyret i leilighetene er borettslagets eiendom og ikke skal fjernes eller utsettes for uvettig bruk. I år kom denne sjekken også litt brått på oss i styret, og derfor fikk dere heller ikke noe informasjon i forkant. Boligbrann har fått beskjed om at Styret skal varsles i forkant av neste års kontroll, slik at vi også får varslet dere i forkant.

Søppel som settes utenfor søppelhusene

Det blir av enkelte fortsatt satt igjen søppel utenfor søppelhusene. Det koster Borettslaget penger å fjerne dette, så de av dere som tror at det er en enkel måte å bli kvitt søppel på, må slutte med det. Det er også svært utrivelig for andre å se på søppel i bakgården.

Container til felles bruk

Vi bestiller container til felles nytte og bruk i forbindelse med dugnaden. Container settes i bakgården ca en uke i forkant av dugnaden, og blir tatt vekk rett etter dugnaden. Blir den full underveis, så tømmer vi den. Vennligst respekter at denne containeren ikke skal brukes til elektronisk avfall. Slikt avfall må dere selv levere på gjenbruksstasjonene i Sofienbergparken. Har du andre former for avfall som ikke passer i søppelhusene, så ta selv vare på dette inntil containeren er på plass. Vi kommer igjen til å innføre container 2 ganger i året, da kostnaden for dette er et felles gode .

Ønsker dere alle en fin start på våren, og en riktig god påske!

Styret 25.03.2012