Endret: 4 mai 2017     Opprettet: 17 jul 2011

Fagernytt mars 2011

Fagernytt inneholder nyheter og aktuelle saker for beboerne i Fagerheimen borettslag.

Generalforsamling og dugnad

Årets generalforsamling holdes 28. april på Grünerløkka Skole. Innkalling kommer i eget hefte, og dette blir distribuert før påske.

Ingen kandidater har meldt seg til valgkomiteen

Det er foreløpig ingen i Borettslaget som har meldt seg som kandidater til de vervene som blir ledige i Styret ved generalforsamlingen. Det er derfor ingen grunn til å nøle: vi trenger absolutt noen som kan tenkte seg å bruke engasjement og noen få timer på å delta i Styret i borettslaget… Så, kom igjen! Si gjerne fra til en av oss i Styret eller i Valgkomiteen, dersom du har noen spørsmål. Alternativt kan du sende en mail til styret.fagerheimen@gmail.com

Overlating av bruk

Oversikten som OBOS holder for oss tyder på at leiligheter i Borettslaget er utleid uten at det er registrert overlating av bruk, slik det skal ihht borettslagets vedtekter. Eier du en leilighet, som du leier ut, ber vi deg ta kontakt med Styret for å få bekreftet om det er registrert overlating av bruk på din leilighet eller ikke. Leier du en leilighet her, så spør eier eller Styret, om det er søkt om overlating av bruk for denne leiligheten.

Ventilasjonssjakten skal ikke brukes til avtrekksvifte/ventilator ved komfyr

Det har kommet inn klager til Styret om at det sprer seg matlukt via ventilasjonssjakten. Denne sjakten sørger for ventilasjon for alle leilighetene. Dersom noen leiligheter har koblet avtrekksvifte/ventilator fra komfyren inn i ventilasjonssjakten på kjøkkenet, vil det ødelegge ventilasjonen for alle leiligheter på den siden av oppgangen, samtidig som matlukt spres til andre leiligheter.

I den type bygninger som Fagerheimen borettslag består av, er det kun tillatt å ha avtrekksvifte/ventilator med kullfilter. Avtrekksvifte/ventilator skal altså ikke under noen omstendighet kobles mot ventilasjonssjakten. Tilsvarende gjelder at avtrekksvifte/ventilator ikke skal kobles ut igjennom yttervegg. Har du en annen løsning i din leilighet må dette endres umiddelbart. Ta kontakt med styret hvis du er usikker på hva den løsningen du har er.

Kontroll av brannsikringsutstyr

Styret har bestilt årlig kontroll av brannsikringsutstyret i alle leiligheter. Siste kontroll var i oktober 2009, og den gang ble mangler i leiligheter utbedret og erstattet. Kostnaden for erstatning av defekt utstyr tok Borettslaget den gangen. Det er siden det blitt informert om at beboer selv kan bli belastet ved eventuelle kostnader for uvettig bruk eller ødeleggelse av brannsikringsutstyret.

Boligbrann, som er ansvarlige for kontrollen, planlegger å gjennomføre kontrollen i perioden 4.-8.april. De starter i Fagerheimgata 14, og avslutter i Christies gate 13. Alle leiligheter sjekkes. Boligbrann varsler selv nærmere om når de kommer til deg, ca en uke i forveien. Ber om at dere strekker dere langt for å gi dem tilgang. Dette er tiltak for å sikre at brannsikringsutstyr er i orden, slik at vi alle kan være trygge på at naboen også har røykvarsler som virker. Årlig kontroll av utstyret i alle leiligheter vil fortsette framover.

Dugnad

Styret har satt dato for dugnad. Denne blir i år 10. mai kl 1800. I fjor var det veldig bra oppmøte, og mange som bidro til å gjøre borettslaget hyggelig før sommeren. Vi håper å se like mange i år – så sett av datoen allerede nå! Som alltid er dette også en god anledning til å bli kjent med naboene dine 

Om noen av dere har spesielle innspill til ting som bør gjøres i bakgården under dugnaden, så gi oss et hint!

Container kommer 5. mai

Som tidligere år, bestiller vi en container til felles bruk. Containeren står i bakgården fra 5. mai og fram til og med dugnaden.

Med ønske om en fin vår,

23.03.2011 - Styret