Endret: 4 mai 2017     Opprettet: 30 apr 2015

Dugnad 2015

Hei alle beboere i Fagerheimen borettslag! Onsdag 6. mai kl. 18.00 blir det dugnad i borettslaget.

Ting som bør gjøres på dugnaden:

  • Rydde fellesarealer

  • pynte i bakgården

  • vaske og sette ut hagemøbler

  • ...og annet forefallende

Styret sørger for at det blir kjøpt inn blomster, jord osv. Det vil bli servert mat og drikke på dugnaden. Ting som står i fellesarealene på dugnadsdagen, og som ikke hører hjemme der, vil bli fjernet.

Til dugnaden har styret bestilt en container for blandet avfall og flere sekker til farlig/spesial-avfall. De står i bakgården fra onsdag 6. mai, og hentes torsdag 7. mai. Spesialavfall er for eksempel: Elektriske artikler, malingsspann, bildekk, gipsplater og trykkimpregnert materiale. Det er veldig viktig at det ikke blir kastet avfall i feil container. Hvis dette skjer må borettslaget betale for at det blir sortert.

Vi sees!

Hilsen,

Styret i Fagerheimen borettslag